English version
Masz pytania? Skontaktuj się ze mną
ANOWINSKA.pl - translation & consulting

 O mnie

1.TŁUMACZ

18 LAT NA RYNKU

magister filologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
tłumacz przysięgły języka angielskiego (wpis na listę Ministra Sprawiedliwości numerem TP/2688/05)
tłumacz konferencyjny (dyplom Podyplomowych Studiów dla Tłumaczy Konferencyjnych Katedra UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacja Międzykulturową 2003 r.)
kurs dla tłumaczy konferencyjnych na University of Leeds sponsorowany przez Parlament Europejski
3 lata studiów za granicą – USA - Seattle, stan Washington i Egipt – Kair
Członek Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS

2.NAUCZANIE TŁUMACZENIA

11 lat pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim
2-krotny marker (oceniający) egzaminy pisemne na tłumaczy unijnych w konkursach EPSO, Bruksela
specjalistyczny kurs nauczania tłumaczenia konferencyjnego organizowany przez unijne służby tłumaczeniowe (SCIC), Bruksela 2005 r.
wykładowca tłumaczeń konferencyjnych na podyplomowych studiach dla tłumaczy Uniwersytetu Jagiellońskiego (Katedra UNESCO) i Uniwersytetu Gdańskiego
kierownik sekcji angielskiej Podyplomowych Studiów dla Tłumaczy Konferencyjnych Katedry UNESCO UJ w Krakowie (2005-2009)
kształcenie tłumaczy uniwersyteckich studiów specjalistycznych oraz tłumaczy wewnętrznych w instytucjach i korporacjach (m.in. BRE Bank S.A.)
zajęcia ze specjalistycznych tłumaczeń pisemnych (Uniwersytet Jagielloński, Bank BRE) oparte o autorski program w następujących dziedzinach:

- tłumaczenie ekonomiczne i biznesowe
- tłumaczenie finansowe i bankowe
- prawo spółek
- fundusze unijne
- prawo upadłościowe
- ordynacja podatkowa

Nauczania specjalistycznych tłumaczeń poświadczonych (przysięgłych) w dziedzinach:

- prawo spółek handlowych,
- kodeks cywilny,
- obrót nieruchomościami,
- kodeksu pracy.

3.ZAINTERESOWANIA

- rynek tłumaczeniowy – udział w wydarzeniach branżowych
- szkolenie głosu i techniki wokalne (voice coaching)
- opera barokowa i inscenizacje oper
- literatura emigrantów (zderzenie kultur)
- Świnoujście i szanty.Kontakt

Agnieszka Nowińska

tel. (48) 602352261

mail: agni@anowinska.pl

agnowinska