Strona główna » O mnie

O mnie

O mnie w skrócie

 • 11 LAT PRACY NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM
 • 2-krotny marker (oceniający) egzaminy pisemne na tłumaczy unijnych w konkursach
  epso, Bruksela
 • specjalistyczny kurs nauczania tłumaczenia konferencyjnego organizowany przez
  unijne służby tłumaczeniowe (SCIC), Bruksela 2005 r.
 • wykładowca tłumaczeń konferencyjnych na podyplomowych studiach dla tłumaczy
  Uniwersytetu Jagiellońskiego (Katedra UNESCO) i Uniwersytetu Gdańskiego
 • kierownik sekcji angielskiej Podyplomowych Studiów dla Tłumaczy Konferencyjnych
  katedry UNESCO UJ w Krakowie (2005-2009)
 • kształcenie tłumaczy uniwersyteckich studiów specjalistycznych oraz tłumaczy
  wewnętrznych w instytucjach i korporacjach (m.in. BRE Bank S.A.)
 • zajęcia ze specjalistycznych tłumaczeń pisemnych (Uniwersytet Jagielloński, Bank BRE), autorski program

moje doświadczenie

Moja droga do zawodu - początki

W czasach kiedy studiowałam w Polsce, w Stanach Zjednoczonych a potem w Egipcie wielokrotnie wspierałam znajomych jako tłumacz ustny w sytuacjach urzędowych i towarzyskich. Poza biegłą znajomością angielskiego posługuję się nieźle arabskim (dialekt egipski), francuskim, niemieckim i rosyjskim, co bardzo się sprawdza przy tłumaczeniu ustnym podczas targów i wystaw.

7 lat tłumaczenia w bankowości i finansach

Moja droga zawodowa prowadziła przez Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. – późniejszy Bank BPH S.A. i zaczęła się od pracy przy tłumaczeniach pisemnych i tłumaczeniach ustnych dla projektu
twinnigowego z konsorcjum ABN Amro i Deloitte&Touche: 
- trudne kredyty, restrukturyzacja przedsiębiorstw z wielu branż, w tym tłumaczenia przy restrukturyzacji branży górniczej, hutniczej, obuwniczej, odzieżowej, włókienniczej;
- tłumaczenia przy prywatyzacji banku,
- tłumaczenia przy emisji jego euro obligacji,
- wprowadzaniu oprogramowania,
- i wreszcie przy integracji z niemieckim HVB A.G. (tłumaczenia posiedzeń Zarządu, tłumaczenia spotkań wyjazdowych w centrali HVB AG w Monachium, tłumaczenia ustne i pisemne dokumentacji: tłumaczenia prawne (prawo spółek, prawo upadłościowe i naprawcze, prawo pracy), finansowe,
tłumaczenia w dziedzinie rachunkowości, tłumaczenia w dziedzinie księgowości, tłumaczenia dot. rynku papierów wartościowych, giełdy).

Staż w Europejskim Banku Centralnym - terminolog

Na stażu w Europejskim Banku Centralnym we Frankfurcie nad Menem w dziale Terminologii i Technologii Językowych zdobyłam warsztat i umiejętności terminologa i uczestniczyłam w pracach  nad przygotowaniem glosariusza terminologii finansowej i bankowej. 

Dyplomowany tłumacz konferencyjny

Formalne kwalifikacje zawodowe zdobyłam na Podyplomowych Studiów dla Tłumaczy Konferencyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wzorowanych na programie European Masters in Conference Interpreting (EMCI). Nagrodą za dobre wyniki (dyplom 2003 r.) był wyjazd na specjalistycznych kurs dla tłumaczy konferencyjnych sponsorowany przez Parlament Europejski, a organizowany przez University of Leeds dla tłumaczy konferencyjnych,.

100% zaangażowania w tłumaczenie

Początkowo łączyłam pracę tłumacza-wolnego strzelca z pracą licencjonowanego przewodnika po Krakowie, realizując inną moją pasję – miłość do historii, architektury i piękna. Z czasem musiałam dokonać wyboru i podjęłam decyzję o 100% zaangażowaniu się w tłumaczenia. Z czasów przewodnickich została mi ogromna wiedza o historii, kulturze, sztuce, architekturze i zabytkach Krakowa i Małopolski, która idealnie się przydaje podczas tłumaczeń ustnych i pisemnych.

Tłumacz przysięgły ustny i pisemny języka angielskiego w Krakowie

Stale poszerzam ofertę i zakres specjalizacji – od 2004 roku jestem tłumaczem przysięgłym języka angielskiego. Dzięki świetnej znajomości tematyki prawno-finansowej specjalizuję się w obsłudze tłumaczeniowej kancelarii prawnych, deweloperów, start-upów i biur nieruchomości.

Co i gdzie tłumaczę

Tłumaczę na rozprawach sądowych, tłumaczę podczas negocjacji biznesowych, tłumaczę na konferencjach, uroczystościach i tłumaczę na transakcjach kupna-sprzedaży nieruchomości. Jestem wszędzie tam, gdzie ludzie potrzebują tłumaczenia z jednego języka na drugi, aby się porozumieć. Studiowałam w USA, pracuję jako tłumacz ustny od lat z Brytyjczykami, Amerykanami i innymi obcokrajowcami z całego świata. Dzięki temu rozumiem i znam nie tylko ich język, ale też ich kulturę i szerszy kontekst. W ten sposób mogę bardziej pomóc moim klientom.

Na studiach na tłumaczy konferencyjnych nauczyłam się warsztatu zawodowego tłumacza ustnego: zapamiętywania, notacji, występów publicznych. Dzięki nim potrafię błyskawicznie przygotować się do tłumaczenia w zupełnie nowej dziedzinie. Przygotowując się do tłumaczenia korzystam z ogólnie dostępnych źródeł oraz z materiałów dostarczonych przez klienta. Potrafię szybko opanować terminologię i  opracować glosariusze słownictwa potrzebnego do pracy na danym tłumaczeniu ustnym. Moją mocną stroną są tłumaczenia przed publicznością – zwracam uwagę na szczegóły techniczne (nagłośnienie, ustawienie, widoczność i odsłuch) i dzięki szkoleniom z wystąpień publicznych

Tłumaczyłam nad ziemią – na skoczniach i w samolotach i pod ziemią – w kopalniach, w hutach, elektrowniach, zakładach poligraficznych, na granicach państw, na symulatorach lotniczych i tramwajowych, w reaktorach jądrowych, na pokazach fryzjerskich, pokazach makijażu, wielkich konferencjach medycznych i kongresach gospodarczych i wielodniowych negocjacjach (M&A), audytach i dochodzeniach w firmach i instytucjach, podczas badań klinicznych i wyjazdów studyjnych, w Brukseli, Waszyngtonie, Los Alamos, Berlinie, Brnie, Wenecji, Rzymie, Lwowie, Pradze, Wilnie, Oslo, Budapeszcie i Kijowie.

Dzielę się zdobytą wiedzą z kolegami i kandydatami do zawodu tłumacza – w latach 1999 do 2009 r. prowadziłam zajęcia na Uniwersytecie Jagiellońskim na Podyplomowych Studiach dla Tłumaczy Konferencyjnych (zajęcia z tłumaczeń konferencyjnych) i Podyplomowych Studiach dla Tłumaczy Tekstów Specjalistycznych (zajęcia z tłumaczeń ekonomicznych, finansowych, biznesowych, prawniczych), na Uniwersytetem Gdańskim. Ukończyłam specjalistyczny kurs przygotowujący do nauczania tłumaczenia konferencyjnego, organizowany przez służby tłumaczeniowe UE (SCIC) w Brukseli.

O mnie
prywatnie

Interesuję się szkoleniem głosu i technikami wokalnymi (voice coaching) i marketingiem internetowym. Moją wielką pasją jest opera, zwłaszcza barokowa i jej wykonania, a wielkim marzeniem – wykorzystanie posiadanych umiejętności wokalnych. Pracuję w całej Polsce i wielu miejscach na świecie, mieszkam z rodziną w Krakowie. Mój mąż, z wykształcenia inżynier – geofizyk, od ponad 15 lat także działa w branży tłumaczeniowej. [link] realizujemy wiele wspólnych projektów wymagających specjalistycznej wiedzy technicznej. Moim ulubionym miejscem na ziemi jest Świnoujście, w którym się wychowałam, a zwłaszcza jego najbardziej charakterystyczny element:

CHARYTATYWNIE

DLA BRANŻY TŁUMACZENIOWEJ

Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych PSTK to jedyna w Polsce organizacja zrzeszająca wyłącznie zawodowych tłumaczy konferencyjnych. Od 18 stycznia 2020 r. jestem jej Prezesem i działam na rzecz promocji zawodu tłumacza konferencyjnego i standardów pracy tłumaczy ustnych. Działamy pro bono. Szkolimy, jednoczymy i aktywizujemy środowisko.. Więcej o PSTK na www

LIONS – WE SERVE

Należę do ruchu Lions, a mój klub, Bona Sforza Krakow opiekuje się Domem Nadziei w Krakowie – Nowej Hucie – specjalistycznym ośrodkiem rehabilitacyjnym dla dzieci i młodzieży, który wspieramy finansowo i rzeczowo. Mój wkład wnoszę też przez nieodpłatne wsparcie tłumaczeniowe inicjatyw Lionsów np. tłumacząc na Gali Festiwalu Piosenki dla Niewidomych i organizując imprezy, z których dochód przeznaczamy na wsparcie naszych podopiecznych. Więcej o Lions Club na www.

ANOWINSKA CHARYTATYWNIE

Działasz w organizacji non-profit? Masz projekt, tekst, dokumenty, organizujesz konferencję o charakterze non-profit? Potrzebujesz konsultacji tłumaczeniowej? Skontaktuj się ze mną, być może będę mogła pomóc CHARYTATYWNIE. Wspieram działania na rzecz ochrony środowiska, równych szans dla wszystkich oraz przeciwdziałania nierównościom, wyrównywaniu szans. Szczególnie bliskie mojemu sercu są także wszelkie inicjatywy kulturalne związane z muzyką, sztukami plastycznymi, filmem i literaturą.

20+

lat działam na rynku tłumaczeń

100+

dni tłumaczę ustnie co roku

8+

lat tłumaczyłam w banku

11+

lat uczyłam tłumaczy

Kontakt

  organizacjie, których jestem członkiem:

  Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego darmowego newslettera i bądź na bieżąco z nowościami.