TŁUMACZENIE PISEMNE - WYCENA

Inaczej wyceniany jest tłumaczenie jednostronicowego aktu urodzenia, a inaczej 200-stronnicowa dokumentacja przetargowa o tematyce techniczne z krótkim terminem realizacji.

CENA TŁUMACZENIA = TEMAT + LICZBA STRON/SŁÓW + TERMIN

Podstawa rozliczenia: 

TŁUMACZENIE PISEMNE ZWYKŁE (NIEPRZYSIĘGŁE)

1 strona tłumaczenia zwykłego to 1600 znaków ze spacjami (typowa 1 strona A4). Tłumaczenie przesyła się i otrzymuje w formie elektronicznej (plik).

TŁUMACZENIE PISEMNE PRZYSIĘGŁE (POŚWIADCZONE)

JAK USTALA SIĘ CENĘ TŁUMACZENIA POŚWIADCZONEGO/PRZYSIĘGŁEGO?

Podstawą do rozliczenia tłumaczenia jest objętość tekstu docelowego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, w Polsce 1 strona tłumaczenia poświadczonego liczy 1125 znaków ze spacjami tekstu docelowego (czyli mniej więcej 2/3 strony A4). Każdą następną rozpoczętą stronę rozlicza się jako pełną.

CZY TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY TŁUMACZY TYLKO TREŚĆ DOKUMENTU?

Poza treścią dokumentu tłumacz tłumaczy także pieczątki, adnotacje, dopiski i inne elementy dokumentu (stopki, nagłówki, itp.), które następnie wlicza się do tekstu docelowego. 

MAM DO TŁUMACZENIA DOKUMENT, W KTÓRYM JEST DUŻO WYKRESÓW I RYSUNKÓW TECHNICZNYCH. 

Zapraszam do przesłania dokumentu do wyceny. Do ceny może zostać doliczona dopłata za obróbkę graficzną (dtp) i przygotowanie dokumentu.

MAM DOKUMENT, KTÓRY MA 1 STRONĘ, ILE BĘDZIE KOSZTOWAŁO TŁUMACZENIE?

Objętość tłumaczenia będzie zależała od ilości tekstu do tłumaczenia w dokumencie źródłowym. Są dokumenty 1-stronnicowe zawierające datę, nagłówek, dwie linijki tekstu i podpis. Są takie, które mają 10 paragrafów pisanych drobną czcionką.

Zapraszam do wysłania dokumentu do darmowej wyceny TUTAJ

Poniżej przykładowa objętość dokumentów:

Polski akt urodzenia skrócony – 2 strony przysięgłe

Polski akt urodzenia pełny – 3 strony przysięgłe

Polski akt zawarcia związku małżeńskiego skrócony – 2 strony przysięgłe

Polski akt zawarcia związku małżeńskiego pełny – 3 strony przysięgłe

Zaświadczenie o niekaralności – 2 strony przysięgłe

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę – 2 strony przysięgłe

ILE POTRWA TŁUMACZENIE 1 STRONY / TERMINY

Standardowo 1 – 2 dni robocze PO dniu zlecenia, w szczególnie pilnych przypadkach możliwy ekspres/ superekspres.

POTRZEBUJĘ RACHUNEK/ FAKTURĘ ZA TŁUMACZENIE

Wystawiam faktury i jestem płatnikiem VAT. Proszę w zamówieniu/ zleceniu o podanie danych do faktury.

Wycena