Strona główna » Usługi » Tłumaczenie przysięgłe

Tłumaczenia

przysięgłe

Agnieszka Nowińska tłumacz przysięgły

Chcesz zamówić tłumaczenie? Poproś o wycenę tutaj lub mejlem na: agni@anowinska.pl

„Mając świadomość znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi zadania tłumacza przysięgłego będę wykonywać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnicy prawnie chronionej oraz kierując się w swoim postępowaniu uczciwością i etyką zawodową.” (rota ślubowania tłumacza przysięgłego wobec Ministra Sprawiedliwości RP)

Jestem tłumaczem przysięgłym języka angielskiego wpisana na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP i dostępną w Biuletynie Informacji Publicznej – Link

Darmowa i przyjazna dla środowiska dostawa tłumaczeń pisemnych na terenie Krakowa

Tłumacz przysięgły ponosi ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNĄ za zgodność tłumaczenia z okazanym dokumentem (oryginałem, kopią, wydrukiem, itp.) zgodnie z artykułem 233 par. 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077).

TŁUMACZENIA USTNE

Tłumaczenia przysięgłe ustne w Krakowie

KRÓTKIE TERMINY, ROZSĄDNE CENY

Na kiedy potrzebujesz tłumaczenie? Standardowe dokumenty tłumaczę w 24 do 48 godzin, w sytuacjach nagłych mogą być gotowe od ręki w ekspresie. W przypadku dłuższych tłumaczeń termin realizacji ustala się indywidualnie.

CO ZAWIERA CENA TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁEGO PISEMNEGO?

Wyceniam koszt na podstawie oryginałów dokumentów, skanów i/lub wydruków oraz terminu.  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, 1 strona przysięgła czyli jedna strona tłumaczenia przysięgłego liczy 1125 znaków ze spacjami tekstu docelowego (ok. 2/3 zwykłej strony A4). Uwaga! Poza treścią dokumentu tłumacz tłumaczy także pieczątki, adnotacje, dopiski i inne elementy dokumentu (stopki, nagłówki, itp.), które następnie wlicza się do tekstu docelowego.

Tłumaczę przekazany do tłumaczenia dokument w oryginale, jego skan lub wydruk. W opisie zawsze zaznaczam, z czego wykonuję tłumaczenie. Poza tekstem głównym dokumentu tłumaczę też treść pieczęci i podaję informacje o cechach dokumentu (rodzaj papieru, stan dokumentu, itp.). UWAGA! Tłumaczenie poświadczone NIE MUSI obejmować całego dokumentu. Na życzenie klienta można przetłumaczyć wybrane fragmenty dokumentu, dodając informację odnośnie pominiętych części dokumentu.

Każdego moje tłumaczenie jest dodatkowo sprawdzane przez weryfikatora pod kątem błędów/literówek/ pominięć.

Następnie drukuję tłumaczenie oraz, jeżeli wykonane jest z kopii lub z wydruku, drukuję także kopię i wydruk. Następnie spinam trwale tłumaczenie (np. zszywaczem), jeśli ma więcej niż 1 kartkę. Kolejny krok to opieczętowanie pieczęcią tłumacza przysięgłego KAŻDEJ STRONY tłumaczenia. Dodatkowo konieczne jest podanie moich danych (lub pieczątka imienna). Na koniec podpisuję wydrukowane, spięte i opieczętowane tłumaczenie i parafuję  każdą stronę z pieczęcią tłumacza przysięgłego

Jako tłumacz przysięgły mam obowiązek prowadzenia rejestru (repertorium tłumacza przysięgłego), do którego wpisuję każde wykonane tłumaczenie: datę wykonania tłumaczenia, rodzaj dokumentu, jego nazwę, datę itp. i nadaje mu kolejny numer. W repertorium wpisuję też wydane dodatkowe egzemplarze tłumaczenia, jeżeli klient potrzebuje więcej niż jeden.

Tłumaczenie jest gotowe! Można wówczas odebrać je u mnie osobiście lub poprosić o jego dostarczenie. Na życzenie klientów wysyłam także skany tłumaczeń i dokumentów źródłowych mailem. Oryginały tłumaczenia wysyłam pocztą. Najnowsza usługa to tłumaczenie poświadczone (przysięgłe) w wersji elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który zastępuje pieczęć tłumacza przysięgłego.

POUFNOŚĆ

Tajemnica zawodowa tłumacza przysięgłego

Jestem tłumaczem przysięgłym, a obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej tłumaczy przewidziany jest w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego i dotyczy tylko osób faktycznie będących tłumaczem przysięgłym.

Umowa o zachowaniu poufności (NDA)

Dodatkowo zawsze proponuję klientom podpisanie dodatkowej umowy o zachowaniu poufności (NDA) korzystając z własnego wzoru tej umowy lub w wersji proponowanej przez klienta. Zawieram umowy o zachowaniu poufności ze wszystkimi osobami, podmiotami, podwykonawcami (inni tłumacze, korektorzy, weryfikatorzy, specjaliści DTP, drukarnie) w celu pełnej ochrony poufności informacji i danych moich klientów. http://pstk.org.pl/poufnosc-w-pracy-tlumacza/

Bezpieczeństwo danych i informacji klienta

Gwarantuję bezpieczeństwo danych i informacji klienta – Twoje dokumenty nie będą krążyły po sieci, a wydruki próbne i kopie są natychmiast niszczone. Nie przechowuję i nie udostępniam nikomu notatek z tłumaczeń ustnych. Dbam o bezpieczeństwo powierzonych mi informacji, prezentacji i materiałów klienta. Nie opowiadam co smakowitszych sytuacji z pracy w formie anegdot na spotkaniach towarzyskich i nie dzielę się nimi na forach społecznościowych.

TWOJE INFORMACJE I DOKUMENTY BEZPIECZNE U MNIE

Niszczarka dokumentów to ważny sprzęt w moim biurze tłumacza. Zabezpieczam materiały od klientów przed niepożądanym dostępem (hasło, szyfrowanie). Przy tłumaczeniach zdalnych korzystam z osobnego komputera, aby uniemożliwić dostęp do powierzonych mi treści.

20+

lat działam na rynku tłumaczeń

100+

dni tłumaczę ustnie co roku

8+

lat tłumaczyłam w banku

11+

lat uczyłam tłumaczy

Kontakt

    organizacjie, których jestem członkiem:

    Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego darmowego newslettera i bądź na bieżąco z nowościami.