Strona główna » Klienci

Przykładowi

klienci

Klient prywatny – zakup nieruchomości

Tłumaczyłam dla Polki, która razem z mężem, Brytyjczykiem, kupowali wspólnie mieszkanie w Krakowie i potrzebowali tłumacza przysięgłego do notariatu. U notariusza przetłumaczyłam ustnie umowę przedwstępną zakupu nieruchomości na język angielski, upewniając się, że mój klient dokładnie rozumie jej treść. Tłumaczyłam też rozmowy i ustalenia ze sprzedającymi i notariuszem – dzięki temu żona mojego klienta mogła skupić się na dogadywaniu szczegółów z pośrednikiem i stroną sprzedającą. Drugą czynnością było tłumaczenie pełnomocnictwa, które mój klient udzielił żonie do zawarcia umowy końcowej. Po zawarciu umowy końcowej klienci zlecili mi jej tłumaczenie pisemne na język angielski.

Szukasz takiej lub podobnej usługi ?

Deweloper – inwestor zagraniczny

Mój klient – inwestor zagraniczny jest deweloperem. Ze względu na bardzo długą i dobrą relację ten klient zawsze może liczyć na preferencyjne traktowanie (terminy!) i duże rabaty. Tłumaczę dla niego niektóre spotkania i negocjacje z klientami oferującymi działki oraz spotkania z potencjalnymi partnerami biznesowymi. Dostarczam tłumaczenia przysięgłe (poświadczone) dokumentów, które składa do urzędów w Polsce, w tym dokumentów rejestrowych jego podmiotu dominującego. Tłumaczę pisemnie umowy budowlane, przyłączeniowe, umowy na wykończenie nieruchomości. Tłumaczę ustnie bieżące czynności notarialne: pełnomocnictwa, poświadczenia, sprawozdania finansowe. 

Szukasz takiej lub podobnej usługi ?

Firma szkoleniowa

Mój klient – firma szkoleniowa – to firma polska współpracująca z dużą międzynarodową organizacją szkoleniową i dlatego ma do tłumaczenia certyfikaty potwierdzające tą współpracę. Tłumaczę też dla niego materiały szkoleniowe z bardzo specjalistycznej dziedziny, tłumaczę ustnie niektóre szkolenia lub fragmenty szkoleń (również zdalnie – za pomocą systemów do zdalnego tłumaczenia ustnego). Kilkakrotnie towarzyszyłam też gościom zagranicznym – wykładowcom na szkoleniach na terenie Polski. 

Szukasz takiej lub podobnej usługi ?

Inwestor zagraniczny w sektorze energii odnawialnej

Temu klientowi towarzyszę od początku jego obecności w Polsce. Tłumaczyłam dla niego w notariacie podczas zakładania jego spółki w Polsce, przygotowałam tłumaczenia przysięgłe dokumentów jego zagranicznej spółki-matki. Tłumaczyłam na seminariach i warsztatach oraz oficjalnych spotkaniach, które organizował klient dla potencjalnych odbiorców jego produktu, na spotkaniach z instytutami naukowymi w celu podpisania listów intencyjnych o współpracy. Przygotowywałam też dla niego tłumaczenia broszur z opisem produktów i procesów na język polski, wzorów umów z podwykonawcami i partnerami biznesowymi.

Szukasz takiej lub podobnej usługi ?

Tłumaczenie dla startupu –

Pod koniec 2018 r. skontaktował się ze mną startup potrzebujący bardzo pilnego tłumaczenia przysięgłego (poświadczonego) swoich sprawozdań finansowych na angielski. Inwestor stał u wrót – sprawa gardłowa. Tłumaczenie na wczoraj to jedna z moich flagowych usług – i dlatego nasza współpraca wspaniale się rozwija: dostarczam tłumaczenia poświadczone (przysięgłe) dokumentów rejestrowych spółki-matki (statut/ umowa spółki, wpis do rejestru), tłumaczenia potrzebne do sprawozdawczości inwestorów, umowy kupna-sprzedaży udziałów oraz bieżące sprawozdania finansowe – wszystkie w skanie.

Szukasz takiej lub podobnej usługi ?

Tłumaczenia dla instytutu naukowego -

Przedstawicielka jednego z instytutów naukowych usłyszała mnie wykonującą bardzo specjalistyczne tłumaczenie ustne techniczne i od razu poprosiła o moją wizytówkę. Od tego czasu tłumaczyłam na wyjazdach studyjnych organizowanych przez instytut, trafiają do mnie także specjalistyczne artykuły naukowe pracowników instytutu przeznaczone do publikacji w prestiżowych zagranicznych czasopismach naukowych. W planach – obsługa większego spotkania naukowego (tłumaczenie symultaniczne kabinowe).

Szukasz takiej lub podobnej usługi ?

Agnieszka Nowińska tłumaczka angielski

Tłumaczenia dla kancelarii prawnej

Mój stały klient, kancelaria prawna, wynajmuje mnie do tłumaczeń ustnych przysięgłych w sądzie (w sprawach spadkowych: ustalenie kręgu spadkobierców, przyjęcie lub zrzeczenie się spadku), pisemnych przysięgłych (tłumaczenie testamentu, tłumaczenie aktów urodzenia, zgonu) i w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń (tłumaczenie przysięgłe faktur, tłumaczenie przysięgłe umów handlowych i korespondencji mejlowej). Zlecił mi tez tłumaczenie strony internetowej kancelarii na angielski wraz korektą native speaker’a.

Szukasz takiej lub podobnej usługi ?

Tłumaczenie dla [tajne]

Ze względu na rodzaj i znaczenie projektu NIE MOGĘ ujawniać żadnych szczegółów dotyczących tego tłumaczenia i tego klienta. Bezwzględnie przestrzegam tajemnicy zawodowej oraz, dodatkowo, warunków Umowy o zachowaniu poufności, którą podpisałam z klientem.

Szukasz takiej lub podobnej usługi ?

Kontakt

    organizacjie, których jestem członkiem:

    Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego darmowego newslettera i bądź na bieżąco z nowościami.